Hóa học

Hóa học

Hóa học Lớp 11: Hao tán 13 g một kim loại có hoá trị không đổi vào HNO3 . Sau phản ứng có 0,005 mol muối NH4NO3 . Xác định kim loạ đã dùng. Giúp e với

Hóa học Lớp 11: Hao tán 13 g một kim loại có hoá trị không đổi vào HNO3 . Sau phản ứng có 0,005 mol muối NH4NO3 . Xác định kim loạ đã dùng. Giúp e với ạ, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Hóa học Lớp 8: Khi nung nóng quặng đồng malachite, chất này bị phân hủy thành đồng II oxit CuO, hơi nước và khí cacbonic. Tính khối lượng của khí cacb

Hóa học Lớp 8: Khi nung nóng quặng đồng malachite, chất này bị phân hủy thành đồng II oxit CuO, hơi nước và khí cacbonic. Tính khối lượng của khí cacbonic sinh ra nếu khối lượng malachite mang nung là 2,22g, thu được 1,60 g đồng II oxit và 0,18 g nước. a. Nếu thu … Đọc tiếp

Hóa học Lớp 8: C1 vô ý đỗ dấm (axetic) lên nền gạch hoa( trong thành phần có chất canxi cacbonat ta quan sát thấy có bọt khí sủi lên a) dấu hiệu nào

Hóa học Lớp 8: C1 vô ý đỗ dấm (axetic) lên nền gạch hoa( trong thành phần có chất canxi cacbonat ta quan sát thấy có bọt khí sủi lên a) dấu hiệu nào cho thấy đã có phản ứng hóa hoch xảy ra? Điều kiện phản ứng là j B) viết chương trình chữ … Đọc tiếp

Hóa học Lớp 9: Em cần giải gấp ạ Bằng phương pháp hóa học hãy chứng minh 3 dung dịch(bị mất nhãn dán tên) sau: HCl, NaOH, NaCl ở lọ nào?

Hóa học Lớp 9: Em cần giải gấp ạ Bằng phương pháp hóa học hãy chứng minh 3 dung dịch(bị mất nhãn dán tên) sau: HCl, NaOH, NaCl ở lọ nào?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Hóa học Lớp 11: Cho 13,44 lít CO2 (ở đktc) hấp thụ hết bởi 2,5lít dung dịch KOH. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 20g KHCO3. Tính nồng độ Mo

Hóa học Lớp 11: Cho 13,44 lít CO2 (ở đktc) hấp thụ hết bởi 2,5lít dung dịch KOH. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 20g KHCO3. Tính nồng độ Mol/l của dung dịch KOH?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Hóa học Lớp 8: Hợp chất X có công thức học là R2O . Biết rằng 0,2 mol chất này có khối lượng là 12,4g . 1) Tìm khối lượng mol của X. 2) tìm tên và KHH

Hóa học Lớp 8: Hợp chất X có công thức học là R2O . Biết rằng 0,2 mol chất này có khối lượng là 12,4g . 1) Tìm khối lượng mol của X. 2) tìm tên và KHHH của R., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn … Đọc tiếp