Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Hóa học Lớp 8: Khi nung nóng quặng đồng malachite, chất này bị phân hủy thành đồng II oxit CuO, hơi nước và khí cacbonic. Tính khối lượng của khí cacb

Hóa học Lớp 8: Khi nung nóng quặng đồng malachite, chất này bị phân hủy thành đồng II oxit CuO, hơi nước và khí cacbonic.
Tính khối lượng của khí cacbonic sinh ra nếu khối lượng malachite mang nung là 2,22g, thu được 1,60 g đồng II oxit và 0,18 g nước.
a. Nếu thu được 6 g đồng II oxit; 0,9 g nước và 2,2 g khí cacsbonic thì khối lượng quặng đem nung là bao nhiêu?
cíu mk vote sao uy tín, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Comments ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có:
  m_{Cu_2(OH)_2CO_3} = m_{CuO} + m_{CO_2} + m_{H_2O}
  2,22g = 1,60 + m_{CO_2} + 0,18
  ->m_{CO_2} = 2,22 – 1,60 – 0,18
  ->m_{CO_2} = 0,44g
  Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có:
  m_{Cu_2(OH)_2CO_3} = m_{CuO} + m_{CO_2} + m_{H_2O}
  m_{Cu_2(OH)_2CO_3} = 6 + 2,2 + 0,9
  m_{Cu_2(OH)_2CO_3} = 9,1g

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có:
  Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có:

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )