Hóa học Lớp 8: C1 vô ý đỗ dấm (axetic) lên nền gạch hoa( trong thành phần có chất canxi cacbonat ta quan sát thấy có bọt khí sủi lên a) dấu hiệu nào

By Dạ Nguyệt

Hóa học Lớp 8: C1 vô ý đỗ dấm (axetic) lên nền gạch hoa( trong thành phần có chất canxi cacbonat ta quan sát thấy có bọt khí sủi lên
a) dấu hiệu nào cho thấy đã có phản ứng hóa hoch xảy ra? Điều kiện phản ứng là j
B) viết chương trình chữ của phản ứng bt rằng là chất canxi axetat , nước và khí cacbon dioxit, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

0 bình luận về “Hóa học Lớp 8: C1 vô ý đỗ dấm (axetic) lên nền gạch hoa( trong thành phần có chất canxi cacbonat ta quan sát thấy có bọt khí sủi lên a) dấu hiệu nào”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Dấu hiệu là có thấy bọt khí sủi lên (CO_2)
  Điều kiện phản ứng là dấm axetic tác dụng với gạch hoa
  b) Phương trình bằng chữ
  Axit axetic + canxi cacbonat -> canxi axetic + nước + cacbon dioxit

  Trả lời

Viết một bình luận