Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Hóa học Lớp 8: C1 vô ý đỗ dấm (axetic) lên nền gạch hoa( trong thành phần có chất canxi cacbonat ta quan sát thấy có bọt khí sủi lên a) dấu hiệu nào

Hóa học Lớp 8: C1 vô ý đỗ dấm (axetic) lên nền gạch hoa( trong thành phần có chất canxi cacbonat ta quan sát thấy có bọt khí sủi lên
a) dấu hiệu nào cho thấy đã có phản ứng hóa hoch xảy ra? Điều kiện phản ứng là j
B) viết chương trình chữ của phản ứng bt rằng là chất canxi axetat , nước và khí cacbon dioxit, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Comments ( 2 )

 1. a) Có chất khí sinh ra.
  b) Axit axetic + Canxi cacbonat —> Canxi axetat + Nước + Khí cacbon đioxit.

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Dấu hiệu là có thấy bọt khí sủi lên (CO_2)
  Điều kiện phản ứng là dấm axetic tác dụng với gạch hoa
  b) Phương trình bằng chữ
  Axit axetic + canxi cacbonat -> canxi axetic + nước + cacbon dioxit

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )