Ái Hồng

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn, góc C = 50o. Vẽ AH vuông góc với BC . Tia phân giác của góc C cắt AH tại M. Trên AC lấy điểm K sao cho

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn, góc C = 50o. Vẽ AH vuông góc với BC . Tia phân giác của góc C cắt AH tại M. Trên AC lấy điểm K sao cho CH = CK. a, Tính góc CMH b, CMR : MH = MK , CM vuống … Đọc tiếp

Toán Lớp 5: 6/ Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 150m. Chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. A)Tính diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó. B)Trung

Toán Lớp 5: 6/ Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 150m. Chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. A)Tính diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó. B)Trung bình cứ 100m2, người ta thu hoạch được 48,5kg thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Toán Lớp 5: Ba người thợ làm chung một công việc thì sau 3 giờ sẽ xong. Nếu người thứ nhất làm một mình thì sau 6 giờ sẽ xong, người thứ hai làm

Toán Lớp 5: Ba người thợ làm chung một công việc thì sau 3 giờ sẽ xong. Nếu người thứ nhất làm một mình thì sau 6 giờ sẽ xong, người thứ hai làm một mình thì sau 12 giờ mới xong. Hỏi người thứ ba làm một mình công việc đó thì sau mấy … Đọc tiếp