Hóa học Lớp 8: Lập công thức hóa học của các hợp chất sau A) Ba(ii) và o B)k(i) và (OH)(I) C) Mg(ii) và(SO4 ) (ii) D) ca(ii) HCO3 (i)

Hóa học Lớp 8: Lập công thức hóa học của các hợp chất sau
A) Ba(ii) và o
B)k(i) và (OH)(I)
C) Mg(ii) và(SO4
) (ii)
D) ca(ii) HCO3 (i), giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

TRẢ LỜI

 1. a.
  Ta có : x . a = y . b
         hay x . II = y . II ( vì Ba người ta cho Hóa Trị là II ; O Hóa Trị là II )
         => x/y = (II)/(II) = I/I
         => CTHH là : BaO
  b.
  Ta có : x . a = y . b
         hay x . I = y . I
         => x/y = I/I
         => CTHH là : KOH
  c.
  Ta có : x . a = y . b
         hay x . II = y . II
        => x/y = (II)/(II) = I/I
        => CTHH là : MgSO_4
  d. 
  Ta có : x . a = y . b 
        hay x . II = y . I
       => x/y = I/(II)
       => CTHH là : Ca(HCO_3)_2
   

  Trả lời

Viết một bình luận