Hóa học Lớp 8: Lập công thức hóa học của các hợp chất sau A) Ba(ii) và o B)k(i) và (OH)(I) C) Mg(ii) và(SO4 ) (ii) D) ca(ii) HCO3 (i)

By Hoa

Hóa học Lớp 8: Lập công thức hóa học của các hợp chất sau
A) Ba(ii) và o
B)k(i) và (OH)(I)
C) Mg(ii) và(SO4
) (ii)
D) ca(ii) HCO3 (i), giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
Viết một bình luận