Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Hóa học Lớp 8: Lập công thức hóa học của các hợp chất sau A) Ba(ii) và o B)k(i) và (OH)(I) C) Mg(ii) và(SO4 ) (ii) D) ca(ii) HCO3 (i)

Hóa học Lớp 8: Lập công thức hóa học của các hợp chất sau
A) Ba(ii) và o
B)k(i) và (OH)(I)
C) Mg(ii) và(SO4
) (ii)
D) ca(ii) HCO3 (i), giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Comments ( 2 )

 1. a.
  Ta có : x . a = y . b
         hay x . II = y . II ( vì Ba người ta cho Hóa Trị là II ; O Hóa Trị là II )
         => x/y = (II)/(II) = I/I
         => CTHH là : BaO
  b.
  Ta có : x . a = y . b
         hay x . I = y . I
         => x/y = I/I
         => CTHH là : KOH
  c.
  Ta có : x . a = y . b
         hay x . II = y . II
        => x/y = (II)/(II) = I/I
        => CTHH là : MgSO_4
  d. 
  Ta có : x . a = y . b 
        hay x . II = y . I
       => x/y = I/(II)
       => CTHH là : Ca(HCO_3)_2
   

 2. Giải đáp:
  Ba(ii) và o
  Ba+O=>BaO
  k(i) và (OH)(I)
  K+OH=> KOH
  Mg(ii) và(SO4)
  Mg+SO4=> Mg(SO4)
  ca(ii) HCO3 (i)
  Ca+2HCO3=> Ca+(HCO3)2
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Hoa