Hóa học Lớp 11: Cho 13,44 lít CO2 (ở đktc) hấp thụ hết bởi 2,5lít dung dịch KOH. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 20g KHCO3. Tính nồng độ Mo

By Mai

Hóa học Lớp 11: Cho 13,44 lít CO2 (ở đktc) hấp thụ hết bởi 2,5lít dung dịch KOH. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 20g KHCO3. Tính nồng độ Mol/l của dung dịch KOH?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
Viết một bình luận