Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Hóa học Lớp 11: Cho 13,44 lít CO2 (ở đktc) hấp thụ hết bởi 2,5lít dung dịch KOH. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 20g KHCO3. Tính nồng độ Mo

Hóa học Lớp 11: Cho 13,44 lít CO2 (ở đktc) hấp thụ hết bởi 2,5lít dung dịch KOH. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 20g KHCO3. Tính nồng độ Mol/l của dung dịch KOH?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp: 
   
  Vì phản ứng tạo muối axit →  dư.
  Đặt: 
  nCO2=13,44 : 22,4=0,6(mol)
  nKHCO3=20 : 100=0,2(mol)
  Sau phản ứng ta có:
      
  x=0,4(mol)
   

 2. Giải đáp: $C_{(M)KOH}=0,16(M)$
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
      $KOH+CO_2→KHCO_3$
  Vì phản ứng tạo muối axit → $CO_2$ dư.
  Đặt: $n_{KOH}=x(mol)$
  $n_{CO_2}=\dfrac{13,44}{22,4}=0,6(mol)$
  $n_{KHCO_3}=\dfrac{20}{100}=0,2(mol)$
  Sau phản ứng ta có:
      $0,6-x=0,2$
  → $x=0,4(mol)$
  ⇒ $C_{(M)KOH}=\dfrac{0,4}{2,5}=0,16(M)$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Mai