Thanh Hương

Toán Lớp 5: BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH Câu 1: Chọn số thích hợp để điền vào chỗ chấm: 2m25dm2 = …dm2 A. 25 B. 205

Toán Lớp 5: BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH Câu 1: Chọn số thích hợp để điền vào chỗ chấm: 2m25dm2 = …dm2 A. 25 B. 205 C. 250 D. 2005 Câu 2: Điền số thích hợp vào ô trống: 5ha 42m2 = m2 A. 50042. B. 5042. C. 542. D. 5,42. Câu 3: Chọn … Đọc tiếp

Toán Lớp 7: 1) Cho ABC có M, N lần lượt là trung điểm của AB và AC. Trên tia đối của tia MC lấy điểm E sao cho ME = MC. Trên tia đối của tia NB lấy

Toán Lớp 7: 1) Cho ABC có M, N lần lượt là trung điểm của AB và AC. Trên tia đối của tia MC lấy điểm E sao cho ME = MC. Trên tia đối của tia NB lấy điểm D sao cho ND = NB. Chứng minh rằng: a)AME = BMC b)AE // BC … Đọc tiếp

Toán Lớp 5: Một chiếc hộp nặng 36,8kg đựng những quả táo.Nếu chiếc hộp rỗng đó nặng 1600kg .Biết khối lượng trung bình của những quả táo là 800g.Hỏ

Toán Lớp 5: Một chiếc hộp nặng 36,8kg đựng những quả táo.Nếu chiếc hộp rỗng đó nặng 1600kg .Biết khối lượng trung bình của những quả táo là 800g.Hỏi có bao nhiêu quả táo