Hóa học Lớp 8: Cân bằng các PTHH `Cu + H_2 SO_4 -> Cu SO_4 + SO_2 + H_2 O`

By Phượng Tiên

Hóa học Lớp 8: Cân bằng các PTHH
Cu + H_2 SO_4 -> Cu SO_4 + SO_2 + H_2 O, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
Viết một bình luận