Huyền Thanh

Toán Lớp 6: Trên mảnh đất dạng hình chữ nhật với chiều dài 14m và chiều rộng 12m, người ta định xây dựng một sân bóng hình chữ nhật và bớt ra 1 phầ

Toán Lớp 6: Trên mảnh đất dạng hình chữ nhật với chiều dài 14m và chiều rộng 12m, người ta định xây dựng một sân bóng hình chữ nhật và bớt ra 1 phần đường đi rộng 1m như hình vẽ ⦁ Tính diện tích mảnh đất có dạng hình chữ nhật đó. ⦁ Tính … Đọc tiếp