Hóa học Lớp 8: Cân bằng PTHH `NaOH + H_2 O + Al -> NaAlO_2 + H_2`

By Quỳnh Hà

Hóa học Lớp 8: Cân bằng PTHH
NaOH + H_2 O + Al -> NaAlO_2 + H_2, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
Viết một bình luận