Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Hóa học Lớp 8: Hợp chất X có công thức học là R2O . Biết rằng 0,2 mol chất này có khối lượng là 12,4g . 1) Tìm khối lượng mol của X. 2) tìm tên và KHH

Hóa học Lớp 8: Hợp chất X có công thức học là R2O . Biết rằng 0,2 mol chất này có khối lượng là 12,4g .
1) Tìm khối lượng mol của X.
2) tìm tên và KHHH của R., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Comments ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  1)
     Khối lượng mol của X là:
  M_{X}=$\dfrac{12,4}{0,2}$ =62(g/mol)
  2)
  M_{X}=R.2+16=62(g/mol)
  M_{R_2}=62-16=46(g/mol)
  M_{R}=46:2=23(g/mol)
   Vậy R là Natri, KHHH là Na

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  1)
  M_{hợp  chất} = m/n = {12,4}/{0,2} = 62 $(g/mol)$ 
  2)
  $\text{Vì 1 đvC = 1 (g/mol)}$
  => $\text{62 (g/mol) = 62 đvC}$
  $\text{Ta có :}$ 2xxR + O = 62
  => 2xxR + 16 = 62
  => 2xxR = 62 – 16
  => R = 46 : 2 = 23 (đvC)
  => $\text{R là Natri (IUPAC Sodium), kí hiệu Na}$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )