Hóa học Lớp 8: Hợp chất X có công thức học là R2O . Biết rằng 0,2 mol chất này có khối lượng là 12,4g . 1) Tìm khối lượng mol của X. 2) tìm tên và KHH

Hóa học Lớp 8: Hợp chất X có công thức học là R2O . Biết rằng 0,2 mol chất này có khối lượng là 12,4g .
1) Tìm khối lượng mol của X.
2) tìm tên và KHHH của R., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  1)
  M_{hợp  chất} = m/n = {12,4}/{0,2} = 62 $(g/mol)$ 
  2)
  $\text{Vì 1 đvC = 1 (g/mol)}$
  => $\text{62 (g/mol) = 62 đvC}$
  $\text{Ta có :}$ 2xxR + O = 62
  => 2xxR + 16 = 62
  => 2xxR = 62 – 16
  => R = 46 : 2 = 23 (đvC)
  => $\text{R là Natri (IUPAC Sodium), kí hiệu Na}$

  Trả lời
 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  1)
     Khối lượng mol của X là:
  M_{X}=$\dfrac{12,4}{0,2}$ =62(g/mol)
  2)
  M_{X}=R.2+16=62(g/mol)
  M_{R_2}=62-16=46(g/mol)
  M_{R}=46:2=23(g/mol)
   Vậy R là Natri, KHHH là Na

  Trả lời

Viết một bình luận