Trang Ðài

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC cân tại A có góc A < 90. Kẻ BC vuông góc với AC, CK vuông góc với AB. Gọi O là giao điểm của BC và CK. a, Chứng minh t

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC cân tại A có góc A < 90. Kẻ BC vuông góc với AC, CK vuông góc với AB. Gọi O là giao điểm của BC và CK. a, Chứng minh tam giác ABH bằng tam giác ACK b, Chứng minh tam giác OBC cân. c, Chứng minh ... Đọc tiếp

Toán Lớp 4: Một tổ sản xuất trong 15 ngày đầu, mỗi ngày làm được 130 sản phẩm, trong 10 ngày sau, mỗi ngày làm được 150 sản phẩm. Hỏi trung bình mỗ

Toán Lớp 4: Một tổ sản xuất trong 15 ngày đầu, mỗi ngày làm được 130 sản phẩm, trong 10 ngày sau, mỗi ngày làm được 150 sản phẩm. Hỏi trung bình mỗi ngày tổ đó làm được bao nhiêu sản phẩm? A. 138 sản phẩm B. 135 sản phẩm C. 140 sản phẩm D. … Đọc tiếp