Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Hóa học Lớp 8: Cho phản ứng sau: Al2(SO4)3 + Ba(OH)2 -> BaSO4 + Al(OH)3. Khi đã cân bằng, tổng các hệ số ( số nguyên tối giản) của các chất trong phươ

Hóa học Lớp 8: Cho phản ứng sau: Al2(SO4)3 + Ba(OH)2 -> BaSO4 + Al(OH)3. Khi đã cân bằng, tổng các hệ số ( số nguyên tối giản) của các chất trong phương trình hóa học là, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Comments ( 2 )

 1. Al_2(SO_4)_3+3Ba(OH)_2->3BaSO_4+2Al(OH)_3
  Tổng các hệ số của các chất trong phương trình hóa học là:
       1+3+3+2=9
  Vậy tổng các hệ số của các chất trong phương trình hóa học là 9

 2. Giải đáp:
   9
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Al_2(SO_4)_3+3Ba(OH)_2-> 3BaSO_4 + 2Al(OH)_3
  -> Tổng các hệ số là : 1+3+3+2=9

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ayla