Hạ Uyên

Toán Lớp 5: Người ta lát nền nhà của một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 6m; chiều rộng kém chiều dài 0,72m. Tính số viên gạch cần có để lát k

Toán Lớp 5: Người ta lát nền nhà của một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 6m; chiều rộng kém chiều dài 0,72m. Tính số viên gạch cần có để lát kín nền nhà đó biết họ lát nền bằng gạch hình vuông có cạnh 60cm (biết rằng mạch vữa là không đáng … Đọc tiếp