Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Hóa học Lớp 9: Em cần giải gấp ạ Bằng phương pháp hóa học hãy chứng minh 3 dung dịch(bị mất nhãn dán tên) sau: HCl, NaOH, NaCl ở lọ nào?

Hóa học Lớp 9: Em cần giải gấp ạ
Bằng phương pháp hóa học hãy chứng minh 3 dung dịch(bị mất nhãn dán tên) sau: HCl, NaOH, NaCl ở lọ nào?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Comments ( 2 )

 1. $-$ Trích mẫu thử và đánh số thứ tự
  $-$Nhỏ lần lượt các dung dịch vào mẩu giấy quỳ tím
             Hiện tượng : + Quỳ hóa đỏ → $ HCl $  
                                  + Quỳ hóa xanh → $ NaOH $
                                  + Quỳ không chuyển màu → $ NaCl $

 2. -Dùng quỳ tím bỏ vào 3 dd:
  +Nếu quỳ tím hóa đỏ :HCl
  +Nếu quỳ tím hóa xanh: NaOH
  +Nếu quỳ tím không chuyển màu: NaCl

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )