Quỳnh Ngân

Toán Lớp 6: Chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập quận, đội văn nghệ của một trường gồm 42 nam và 56 nữ muốn phục vụ biểu diễn văn nghệ đồng thời tại

Toán Lớp 6: Chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập quận, đội văn nghệ của một trường gồm 42 nam và 56 nữ muốn phục vụ biểu diễn văn nghệ đồng thời tại nhiều địa điểm trong quận, đội dự định chia thành các tổ cả nam và nữ, số nam và số nữ … Đọc tiếp

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A ( AB < AC ), với BC = 6 cm. Đường trung tuyến AM, gọi O là trung điểm của AC, N là điểm đối xứng với M qua

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC vuông tại A ( AB < AC ), với BC = 6 cm. Đường trung tuyến AM, gọi O là trung điểm của AC, N là điểm đối xứng với M qua O. a. Tính AM b. Tứ giác AMCN là hình gì? Vì sao? c. Với điều ... Đọc tiếp

Toán Lớp 7: cho hàm số `y=2sqrt{x+1}` và các điểm `A,B,C,D` thuộc đồ thị hàm số `a)` Tìm tọa độ điểm `A,B` nếu biết hoành độ điểm `A` là `1,` hoành

Toán Lớp 7: cho hàm số y=2sqrt{x+1} và các điểm A,B,C,D thuộc đồ thị hàm số a) Tìm tọa độ điểm A,B nếu biết hoành độ điểm A là 1, hoành độ điểm B là 9/4 b) Tìm tọa độ điểm C,D nếu biết tung độ điểm C là 2, tung độ điểm D là … Đọc tiếp

Toán Lớp 6: Một trường THCS có 60 phòng học;mỗi phòng có 9 bộ bàn ghế,mỗi bộ bàn ghế có thể xếp nhiều nhất 5 học sinh ngồi.Hỏi trường có thể nhận n

Toán Lớp 6: Một trường THCS có 60 phòng học;mỗi phòng có 9 bộ bàn ghế,mỗi bộ bàn ghế có thể xếp nhiều nhất 5 học sinh ngồi.Hỏi trường có thể nhận nhiều nhất bao nhiêu học sinh ?