Dạ Nguyệt

Toán Lớp 5: a) Tìm 20% của 180 kg?== b) Tìm 0,5 % của 320 m? c) Một doanh trại có 180 con cả trâu và bò. Biết số bò chiếm 20%

Toán Lớp 5: a) Tìm 20% của 180 kg?…………………… b) Tìm 0,5 % của 320 m? c) Một doanh trại có 180 con cả trâu và bò. Biết số bò chiếm 20% toàn bộ doanh trại. Hỏi có tất cả bao nhiêu con bò?……………………. d) Tìm một số biết 25 % của nó là 720………………. … Đọc tiếp

Toán Lớp 6: Mũi khoan một giàn khoan trên biển đang ở độ cao 5m so với mực nước biển, chú công nhân điều khiển nó hạ xuống 10m nữa. Vậy mũi khoan ở

Toán Lớp 6: Mũi khoan một giàn khoan trên biển đang ở độ cao 5m so với mực nước biển, chú công nhân điều khiển nó hạ xuống 10m nữa. Vậy mũi khoan ở độ cao bao nhiêu (so với mực nước biển) sau khi hạ xuống? * 10m 5m -5m -10m

Toán Lớp 7: .Hai xe máy cùng đi từ A đến B . Một xe đi hết 1 giờ 20 phút, xe kia hết 1 giờ 30 phút. Tính vận tốc trung bình mỗi xe, biết rằng trung

Toán Lớp 7: .Hai xe máy cùng đi từ A đến B . Một xe đi hết 1 giờ 20 phút, xe kia hết 1 giờ 30 phút. Tính vận tốc trung bình mỗi xe, biết rằng trung bình một phút xe thứ nhất đi hơn xe thứ hai 100m

Toán Lớp 5: Đề bài: Nêu khái niệm phân số và tính chất cơ bản của phân số NL: Em chào mọi người, em thấy mẹ em tạo tài khoản này nên khám phá thử,

Toán Lớp 5: Đề bài: Nêu khái niệm phân số và tính chất cơ bản của phân số NL: Em chào mọi người, em thấy mẹ em tạo tài khoản này nên khám phá thử, mong mọi ng sẽ giúp các bài em ko bt lm

Toán Lớp 7: Giúp mình với pls Bài 5. (3 điểm) Cho tam giác nhọn ABC có AB < AC, điểm M là trung điểm của BC. Vẽ BH vuông góc với AM tại H (H thuộc

Toán Lớp 7: Giúp mình với pls Bài 5. (3 điểm) Cho tam giác nhọn ABC có AB < AC, điểm M là trung điểm của BC. Vẽ BH vuông góc với AM tại H (H thuộc AM). Trên tia AM lấy K sao cho M là trung điểm của HK. a) Chứng minh tam ... Đọc tiếp

Toán Lớp 9: Bài 1 (5,0 điểm). Cho hai hàm số bậc nhất y = ( m-1 ) x + 2m – 5 (d1) và y = 3x – 2 (d2) a) Tìm m để hai đồ thị hàm số cắt nhau. b) Vớ

Toán Lớp 9: Bài 1 (5,0 điểm). Cho hai hàm số bậc nhất y = ( m-1 ) x + 2m – 5 (d1) và y = 3x – 2 (d2) a) Tìm m để hai đồ thị hàm số cắt nhau. b) Với m = 3, tìm tọa độ giao điểm của hai đường … Đọc tiếp

Toán Lớp 5: Cho em hỏi Một căn phòng hình chữ nhật Có chiều dài 8m,chiều rộng bằng 3/4 chiều dài để lát nền căn phòng đó, người ta dùng loại gạch

Toán Lớp 5: Cho em hỏi Một căn phòng hình chữ nhật Có chiều dài 8m,chiều rộng bằng 3/4 chiều dài để lát nền căn phòng đó, người ta dùng loại gạch men hình vuông cạnh 4dm. Hỏi căn phòng được lát bằng bao nhiêu gạch men đó? ( Phần diện tích Mạch vữa ko … Đọc tiếp

Toán Lớp 8: Cho biểu thức `P=(\frac{x^2}{x^2-4}-\frac{x}{x-2}+\frac{2}{x+2}).\frac{x+2}{2}` a,Tìm điều kiện xác định của P b,Rút gọn P c,Tính giá t

Toán Lớp 8: Cho biểu thức P=(\frac{x^2}{x^2-4}-\frac{x}{x-2}+\frac{2}{x+2}).\frac{x+2}{2} a,Tìm điều kiện xác định của P b,Rút gọn P c,Tính giá trị của P tại x=20 d,Tính giá trị của x để P có giá trị là 4