Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Cho HS y=2x +m+1. Tìm để đths cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 3 A, m bằng 1. B, m bằng cộng trừ 7 C, m bằng 3 D, m bằng-7

Toán Lớp 9: Cho HS y=2x +m+1. Tìm để đths cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 3
A, m bằng 1.
B, m bằng cộng trừ 7
C, m bằng 3
D, m bằng-7

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:D.m bằng-7
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 3 suy ra điểm A(3; 0) thuộc đồ thị hàm số hay 0 = 2.3 + m + 1 suy ra m = -7

 2. Giải đáp: D
  Lời giải và giải thích chi tiết:
      Đths y=2x+m+1 cắt trục hoành tại hoành độ =3
        ⇒x=3; y=0
  Thay x=3; y=0 vào y=2x+m+1. Ta có:
                   0=2.3+m+1
              ⇔m=-7

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )