Toán Lớp 5: Câu 13: Số thập phân 30,050 được viết dưới dạng gọn nhất là: * 5 điểm A. 3,5 B. 30,05 C. 30,005 D. 30,5 Câu 14: Số điền số thích hợp và

Toán Lớp 5: Câu 13: Số thập phân 30,050 được viết dưới dạng gọn nhất là: *
5 điểm
A. 3,5
B. 30,05
C. 30,005
D. 30,5
Câu 14: Số điền số thích hợp vào chỗ chấm: 6km 25m = …..km là: *
5 điểm
A. 6,025
B. 6,25
C. 6,0025
D. 6,5Câu 15. Giá trị của biểu thức (27,09 + 258,91) x 0,01 là: *
5 điểm
A. 286
B. 28,6
C. 2,86
D.0,286

TRẢ LỜI

 1. Câu 13: →B.30,05
  Vì số chữ số 0 ở cuối không cần thiết nên ta bỏ số 0 đó đi và giá trị của số 30,05 vẫn được giữ nguyên.
  Câu 14: →A.6,025
  ↔ 25m=0,025km
  → 6km 25m=6+0,025=6,025km
  Câu 15: →C.2,86
  (27,09+258,91)×0,01
  =286×0,01
  =2,86
  ________________chúc bạn học tốt____________
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Câu 13: Số thập phân 30,050 được viết dưới dạng gọn nhất là: * 5 điểm
  A. 3,5
  B. 30,05
  C. 30,005
  D. 30,5
  Câu 14: Số điền số thích hợp vào chỗ chấm: 6km 25m = …..km là: *
  A. 6,025
  B. 6,25
  C. 6,0025
  D 6,5
  vì 25 m =0,025 km
  6km +0,025=6,025
  Câu 15. Giá trị của biểu thức (27,09 + 258,91) x 0,01 là: * 5 điểm
  A. 286
  B. 28,6
  C. 2,86
  D.0,286
  vì 27,09 + 258,91 =286 mà x0,01=:100 =286:100=2,86
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận