Toán Lớp 6: Ba hình thoi như nhau ghép thành một hình bình hành , mỗi hình có chu vi 200 và hai đường chéo có độ dài là 60 và 80 . Tính chu vi v

Toán Lớp 6: Ba hình thoi như nhau ghép thành một hình bình hành , mỗi hình có chu vi 200 và hai đường chéo có độ dài là 60 và 80 . Tính chu vi và chiều cao của hình bình hành

TRẢ LỜI

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Độ dài cạnh của hình thoi là :
  200 : 4 = 50 ( cm )
  Chu vi của hình bình hành được ghép bởi 3 hình thoi trên là :
  50 . 8= 400 ( cm )
  Diện tích hình thoi là :
  $\frac{60 . 80 }{2}$ = 2400 ( cm² )
  Diện tích của hình bình hành được ghép bởi 3 hình thoi trên là :
  2400 . 3 = 7200 cm²
  Trường hợp khi hình nằm ngang :
  Cạnh đáy hình bình hành là:
  50 . 3 = 150 cm
  Đường cao của hình bình hành là:
  7200 : 150 = 48 cm
  Trường hợp khi hình nằm dọc :
  Cnh đáy ca hình bình hành là :
  50 . 1 = 50 ( cm )
  Đường cao ca hình bình hành là :
  7200 : 50 = 144 ( cm 0

  Trả lời

Viết một bình luận