Toán Lớp 9: Tìm a và b để đồ thị HS y=ax +b đi qua điểm A(-2;2) B(1;2)

Toán Lớp 9: Tìm a và b để đồ thị HS y=ax +b đi qua điểm A(-2;2) B(1;2)

TRẢ LỜI

Viết một bình luận