Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Tìm a và b để đồ thị HS y=ax +b đi qua điểm A(-2;2) B(1;2)

Toán Lớp 9: Tìm a và b để đồ thị HS y=ax +b đi qua điểm A(-2;2) B(1;2)

Comments ( 1 )

  1. $\text{- Vì đồ thị đi qua hai điểm $A$ và $B$ nên ta có:}$
         $\left\{\begin{array}{l}-2a+b=1\\a+b=-2\end{array}\right.$
    ⇒ $a=b=-1$
    $\text{⇒ Ta có hàm số $y=-x-1$.}$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )