Toán Lớp 5: Số nhỏ nhất trong các số đo khối lượng 1,512kg, 1,5kg, 1kg51dag, 15dag5g là

Toán Lớp 5: Số nhỏ nhất trong các số đo khối lượng 1,512kg, 1,5kg, 1kg51dag, 15dag5g là

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Số nhỏ nhất trong các số đo khối lượng 1,512kg, 1,5kg, 1kg51dag, 15dag5g là”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số nhỏ nhất trong các số đo khối lượng:
  1,512kg, 1,5kg, 1kg51dag, 15dag5g là:
  15 dag 5 g
  Vì:
  ⇒15dag 5 g ⇒1 kg 52 dag ⇒ 1,5 kg ⇒ 1,512 kg.
  1kg= 10hg= 1000g
  1hg= 10dag=100g
  1dag= 10g=1g
  Chúc bạn học tốt!

  Trả lời
 2. Giải đáp: 15 dag 5g
  Giải thích:
  Ta thống nhất đổi về 1 đơn vị chung là g
  Đổi: @ 1,512 kg = 1512 g
  @ 1,5 kg = 1500 g
  @ 1kg 51 dag = 1510 g
  @ 15 dag 5 g = 155 g
  => Số nhỏ nhất trong các số đo khối lượng là 155g hay 15 dag 5 g
   

  Trả lời

Viết một bình luận