Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Hình thoi ABCD có tâm đối xứng O.Biết OA=7cm, BD=4cm. Hãy tính diện tích hình thoi.

Toán Lớp 6: Hình thoi ABCD có tâm đối xứng O.Biết OA=7cm, BD=4cm. Hãy tính diện tích hình thoi.

Comments ( 2 )

 1. $\text{Đường chéo AC dài là:}$
  $\text{7 × 2 = 14 ( cm )}$
  $\text{Diện tích hình thoi là:}$
  $\text{14 × 4 : 2 = 28 ( cm² )}$
  $\text{Đáp số: 28 cm²}$
  $\text{Xin hay nhất và 5 sao ạ}$

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Diện tich hình thoi là:
  7. 4: 2= 14 (cm^2)
  → KL

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )