Toán Lớp 6: Hình thoi ABCD có tâm đối xứng O.Biết OA=7cm, BD=4cm. Hãy tính diện tích hình thoi.

Toán Lớp 6: Hình thoi ABCD có tâm đối xứng O.Biết OA=7cm, BD=4cm. Hãy tính diện tích hình thoi.

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Hình thoi ABCD có tâm đối xứng O.Biết OA=7cm, BD=4cm. Hãy tính diện tích hình thoi.”

Viết một bình luận