Hồng

Toán Lớp 4: Một mảnh vườn hình chữ Nhật có trung bình cộng của chiều dài và chiều rộng là 28m , chiều dài hơn chiều rộng 16m .Người ta trồng lạc tr

Toán Lớp 4: Một mảnh vườn hình chữ Nhật có trung bình cộng của chiều dài và chiều rộng là 28m , chiều dài hơn chiều rộng 16m .Người ta trồng lạc trên thửa ruộng đó,cứ 1m vuông thu được 15kg củ lạc. Hỏi trên thửa ruộng đó người ta thu được bao nhiêu tạ … Đọc tiếp

Toán Lớp 7: Học sinh ba lớp 7 phải trồng và chăm sóc 24 cây xanh, lớp 7A có 32 học sinh, lớp 7B có 28 học sinh, lớp 7C có 36 học sinh. Hỏi mỗi lớp

Toán Lớp 7: Học sinh ba lớp 7 phải trồng và chăm sóc 24 cây xanh, lớp 7A có 32 học sinh, lớp 7B có 28 học sinh, lớp 7C có 36 học sinh. Hỏi mỗi lớp phải trồng và chăm sóc bao nhiêu cây xanh, biết số cây tỉ lệ với số học sinh

Toán Lớp 12: cho hình nón (N) có đường sinh tạo với đáy một góc 60 độ Mặt phẳng qua trục của (N) cắt (N) được thiết diện là một tam giác có bán kính

Toán Lớp 12: cho hình nón (N) có đường sinh tạo với đáy một góc 60 độ Mặt phẳng qua trục của (N) cắt (N) được thiết diện là một tam giác có bán kính đường tròn nội tiếp bằng 1. Tính thể tích V của khối nón giới hạn bởi (N).