Toán Lớp 5: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng, nếu tăng chiều rộng 10m và giảm chiều dài 10m thì diện tích khu gườn tăng t

Toán Lớp 5: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng, nếu tăng chiều rộng 10m và giảm chiều dài 10m thì diện tích khu gườn tăng thêm 400m2 . Tính diện tích khu vườn lúc đầu
Giúp em với. Em gấp lắm ????????????

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng, nếu tăng chiều rộng 10m và giảm chiều dài 10m thì diện tích khu gườn tăng t”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều dài khu vườn là :
  10 xx 2 = 20 ( m )
  Chiều rộng khu vườn là :
  20 : 2 = 10 ( m )
  Diện tích khu vườn là :
  20 xx 10 = 200 ( m² )
  Đáp số : 200 m².

  Trả lời

Viết một bình luận