Toán Lớp 7: so sánh : (-32)^9 và (-18)^13

Toán Lớp 7: so sánh : (-32)^9 và (-18)^13

0 bình luận về “Toán Lớp 7: so sánh : (-32)^9 và (-18)^13”

Viết một bình luận