Toán Lớp 7: so sánh : (-32)^9 và (-18)^13

By Việt Lan

Toán Lớp 7: so sánh : (-32)^9 và (-18)^13
Viết một bình luận