Lan Phương

Toán Lớp 7: Biết x,y là hai đại lượng tỉ lệ thuận x1,x2 là hai giá khác nhau của x và y1,y2 là hai giá trị tương ứng của y. a,Tính x1 biết x2=3,y1

Toán Lớp 7: Biết x,y là hai đại lượng tỉ lệ thuận x1,x2 là hai giá khác nhau của x và y1,y2 là hai giá trị tương ứng của y. a,Tính x1 biết x2=3,y1=-3/5,y2=1/9 b,Tính x2,y2 biết y2-x2=-7,x1=5,y1=-2

Toán Lớp 8: Trước nhà của ông Bình có một sân chơi hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6m a)tìm diện tích của sân phơi đó b)ông Bình dự

Toán Lớp 8: Trước nhà của ông Bình có một sân chơi hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6m a)tìm diện tích của sân phơi đó b)ông Bình dự định sẽ lát gạch trên toán bộ mặt sân phơi bằng những viên gạch hình vuông có cạnh 40 cm(Diện tích mạch vữa … Đọc tiếp

Toán Lớp 6: ⦁ Một đội y tế có 24 bác sỹ và 108 y tá. Có thể chia đội y tế đó thành nhiều nhất mấy tổ để số bác sỹ và y tá được chia đều cho các tổ?

Toán Lớp 6: ⦁ Một đội y tế có 24 bác sỹ và 108 y tá. Có thể chia đội y tế đó thành nhiều nhất mấy tổ để số bác sỹ và y tá được chia đều cho các tổ? GIÚP MIK GIẢI NHANH CÂU NÀY VỚI Ạ

Toán Lớp 5: Câu 19. Kết quả của phép nhân 45,63 x 500 là * 5 điểm A. 4563 B. 22815 C. 228,15 D. 22,815 Câu 20. Một khu đất hình vuông có chu vi là

Toán Lớp 5: Câu 19. Kết quả của phép nhân 45,63 x 500 là * 5 điểm A. 4563 B. 22815 C. 228,15 D. 22,815 Câu 20. Một khu đất hình vuông có chu vi là 0,34km. Diện tích khu đất rộng bao nhiêu héc -ta? * 5 điểm A. 0,7225ha B. 7,225ha C. 72,25ha D. 722,5ha

Toán Lớp 11: Ba xạ thủ bắn, mỗi người môt viên đạn vào bia, biết xác suất bắn trúng hồng tâm của xạ thủ thứ nhất là 0,65, của xạ thủ thứ

Toán Lớp 11: Ba xạ thủ bắn, mỗi người môt viên đạn vào bia, biết xác suất bắn trúng hồng tâm của xạ thủ thứ nhất là 0,65, của xạ thủ thứ hai là 0,75 và của xạ thủ thứ ba là 0,75. Tı́nh xác suất để: a) Cả ba xạ thủ cùng bắn trúng … Đọc tiếp

Toán Lớp 11: Cho tứ diện ABCD. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của BC, BD. (P) là mp qua IJ và cắt AC, AD lần lượt tại N, M. Chứng minh tứ giác IJMN

Toán Lớp 11: Cho tứ diện ABCD. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của BC, BD. (P) là mp qua IJ và cắt AC, AD lần lượt tại N, M. Chứng minh tứ giác IJMN là hình thang. Nếu M là trung điểm AD thì tứ giác IJMN là hình gì? giải giúp … Đọc tiếp