Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 90m,chiều dài hơn chiều rộng 22m.tính diện tích mảnh vườn hình chữ nhật đó là:

Toán Lớp 4: một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 90m,chiều dài hơn chiều rộng 22m.tính diện tích mảnh vườn hình chữ nhật đó là:

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Nửa chu vi mảnh vườn là:
  $90 : 2 = 45(m)$
  Chiều dài mảnh vườn là:
  $(45 + 22) : 2 = 33,5(m)$
  Chiều rộng mảnh vườn là:
  $33,5 – 22 = 11,5(m)$
  Diện tích mảnh vườn là:
  $33,5$ x $11,5 = 385,25(m^2)$
  Đáp số: $385,25m^2$

 2. Giải đáp:663 $m^{2}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
       Chiều dài mảnh vườn đó là:
          (90-22):2=39(m)
        Chiều rộng mảnh vườn đó là:
             39-22=17(m)
        Diện tích mảnh vườn đó là:
                39×17=663($m^{2}$ )
                               Đáp số:663 $m^{2}$
                Chúc bạn học tốt!!!!!!!

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thanh Thu