Thanh Hường

Toán Lớp 11: Một hộp chứa 7 quả cầu đỏ khác nhau và 4 quả cầu xanh khác nhau. Chọn ngẫu nhiên cùng một lúc 2 quả cầu từ hộp. Tính xác suất của biế

Toán Lớp 11: Một hộp chứa 7 quả cầu đỏ khác nhau và 4 quả cầu xanh khác nhau. Chọn ngẫu nhiên cùng một lúc 2 quả cầu từ hộp. Tính xác suất của biến cố “Lấy được hai quả cùng màu”.

Toán Lớp 6: 4. Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể): a) 215 + (–38) – (–58) + 90 – 85 b) 31 – [26 – (209 + 35)] c) 315 – (41 + 215) d) 917 –

Toán Lớp 6: 4. Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể): a) 215 + (–38) – (–58) + 90 – 85 b) 31 – [26 – (209 + 35)] c) 315 – (41 + 215) d) 917 – (417 – 65) e) (29 + 37 + 13) + (10 – 37 – 13) … Đọc tiếp

Toán Lớp 5: Giá vốn của 1 chiếc tivi là 12 000 000 đồng . Tại của hàng, người ta niêm yết giá bán tăng thêm 20% giá vốn . Tuy nhiên sau đó người ta

Toán Lớp 5: Giá vốn của 1 chiếc tivi là 12 000 000 đồng . Tại của hàng, người ta niêm yết giá bán tăng thêm 20% giá vốn . Tuy nhiên sau đó người ta chỉ bán được với giá bằng 70% giá định bán. Vậy số tiền lỗ khi bán chiếc tivi đó … Đọc tiếp

Toán Lớp 6: Bài 12. Trường THCS Dịch Vọng Hậu tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt, số hàng quyên góp được đóng thành các túi như nhau. Nếu xếp

Toán Lớp 6: Bài 12. Trường THCS Dịch Vọng Hậu tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt, số hàng quyên góp được đóng thành các túi như nhau. Nếu xếp số túi này vào các thùng chứa 18 túi hay 24 túi hoặc 28 túi đều vừa đủ, không thừa túi nào. … Đọc tiếp

Toán Lớp 7: Có 5 người cùng làm một công việc thì hoàn thành trong 6 ngày. Hỏi có 15 người (với cùng năng suất đó) thì hoàn thành công việc trong m

Toán Lớp 7: Có 5 người cùng làm một công việc thì hoàn thành trong 6 ngày. Hỏi có 15 người (với cùng năng suất đó) thì hoàn thành công việc trong mấy ngày? Giúp với ạ, không làm qua loa cho có, cần sự chi tiết nhưng đừng rắc rối quá nghiêm cấm spam