Toán Lớp 8: chứng minh 1+y^3(y^2+y+1) – y^2(y^3+y^2+y+1) = y -y^2

Toán Lớp 8: chứng minh
1+y^3(y^2+y+1) – y^2(y^3+y^2+y+1) = y -y^2

0 bình luận về “Toán Lớp 8: chứng minh 1+y^3(y^2+y+1) – y^2(y^3+y^2+y+1) = y -y^2”

Viết một bình luận