Toán Lớp 6: Tính một cách thuận lợi : 7²-6 [2×5+3:8] Giúp em với ạ

Toán Lớp 6: Tính một cách thuận lợi : 7²-6 [2×5+3:8]
Giúp em với ạ

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Tính một cách thuận lợi : 7²-6 [2×5+3:8] Giúp em với ạ”

Viết một bình luận