Toán Lớp 5: Bài 1 tìm tỉ số phần trăm 29 và 69. 41 và 91 Bài 2 tìm x 1,2 : x = 3 – 0,5. 0,36 : x = 36 – 0,4. X nhân 100 = 2,72 + 0,28.

Toán Lớp 5: Bài 1 tìm tỉ số phần trăm
29 và 69. 41 và 91
Bài 2 tìm x
1,2 : x = 3 – 0,5. 0,36 : x = 36 – 0,4. X nhân 100 = 2,72 + 0,28. X nhân 9 = 1 – 0,37
Bài 3 Viết vào chỗ chấm
123 kg=………..tấn 8m2 16cm2= ………m2
425m=…….km
Dân số một truyền là 218,005 người trong đó có 2 ,2647 người bị nhiễm covid hỏi số người nhiễm covid chiếm bao nhiêu phần trăm dân số
Nhanh có thể

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Bài 1 tìm tỉ số phần trăm 29 và 69. 41 và 91 Bài 2 tìm x 1,2 : x = 3 – 0,5. 0,36 : x = 36 – 0,4. X nhân 100 = 2,72 + 0,28.”

 1. Bài 1 tìm tỉ số phần trăm
  29 và 69                     41 và 91
  a,Tỉ số % là
  29×69:100
  =2001:100
  =20,01%
  b,Tỉ số % là
  41×91:100
  =3731:100
  =37,31%
  Bài 2 tìm x
  a,1,2 : x = 3 – 0,5.      b,0,36 : x = 36 – 0,4.    c,X x 100 = 2,72 + 0,28.          d,X x 9 = 1 – 0,37
  a,1,2 : x = 3 – 0,5.   
  ⇒1,2:x=2,5
  ⇒x=1,2:2,5
  ⇒x=0,48
  b,0,36 : x = 36 – 0,4. 
  ⇒0,36 : x =35,6
  ⇒x=0,36:35,6
  ⇒x=9/890(câu này bài nó sai sai vì gì lấy số 0,36:35,6 đ????????????)
   c,X x 100 = 2,72 + 0,28.
  ⇒,X x 100 = 3
  ⇒X =3:100
  ⇒X =0,03
  d,X x 9 = 1 – 0,37
  ⇒X x 9 =0,63
  ⇒X =0,63:9
  ⇒X =0,07
  Bài 3 Viết vào chỗ chấm
  123 kg=..0,123………tấn 8m²   16cm²= …0,0016…..m²    425m=…0,425….km
  Bài 4:Dân số một truyền là 218,005 người trong đó có 2 ,2647 người bị nhiễm covid hỏi số người nhiễm covid chiếm bao nhiêu phần trăm dân số
                                                        Giải
                                    Bài này mình ko b
                                            
                                         

Viết một bình luận