Toán Lớp 5: Lãi suất tiết kiệm 1 tháng là 0,65% . Để sau 1 háng nhận được tiền lãi là 780000đồng thì khách phải gửi bao nhiêu tieenfc ?

Toán Lớp 5: Lãi suất tiết kiệm 1 tháng là 0,65% . Để sau 1 háng nhận được tiền lãi là 780000đồng thì khách phải gửi bao nhiêu tieenfc ?

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Lãi suất tiết kiệm 1 tháng là 0,65% . Để sau 1 háng nhận được tiền lãi là 780000đồng thì khách phải gửi bao nhiêu tieenfc ?”

Viết một bình luận