Toán Lớp 2: một phép cộng co tổng bằng số hang= Một phép trừ co số bị trừ bằng hiệu=-.

Toán Lớp 2: một phép cộng co tổng bằng số hang………… Một phép trừ co số bị trừ bằng hiệu……………………..

0 bình luận về “Toán Lớp 2: một phép cộng co tổng bằng số hang= Một phép trừ co số bị trừ bằng hiệu=-.”

Viết một bình luận