An Kim

Toán Lớp 6: Bài 3: Bài toán Covid tại Sài Gòn: Để phòng chống dịch Covid – 19. TP Hồ Chí Minh đã thành lập các đội phản ứng nhanh bao gồm 16 bác sĩ

Toán Lớp 6: Bài 3: Bài toán Covid tại Sài Gòn: Để phòng chống dịch Covid – 19. TP Hồ Chí Minh đã thành lập các đội phản ứng nhanh bao gồm 16 bác sĩ hồi sức cấp cứu, 24 bác sĩ đa khoa và 40 điều dưỡng viên. Hỏi có thể thành lập nhiều … Đọc tiếp

Toán Lớp 5: Nhà bác Hiếu có một thửa ruộng hình chữ nhậtcó chu vi bằng 72m, được chia thành hai mảnh. Một mảnh hình vuông đẻ trồng khoai, một mảnh

Toán Lớp 5: Nhà bác Hiếu có một thửa ruộng hình chữ nhậtcó chu vi bằng 72m, được chia thành hai mảnh. Một mảnh hình vuông đẻ trồng khoai, một mảnh hình chữ nhật để trồng ngô ( như hình vẽ ). Mảnh đất để trồng ngô có diện tích gấp 4 lần diện tích … Đọc tiếp

Toán Lớp 5: Bài 3. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 10,8m, chiều rộng là 8,5m. Người ta dành 15% diện tích đất để trồng hành, diện tích còn

Toán Lớp 5: Bài 3. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 10,8m, chiều rộng là 8,5m. Người ta dành 15% diện tích đất để trồng hành, diện tích còn lại là trồng bắp cải. Tính diện tích đất trồng bắp cải.