Cát Tiên

Toán Lớp 5: Mẹ đi siêu thị mua sắm. Vì hôm nay siêu thị giảm giá 7% nên khi mua hộp mứt 35000 đồng thì mẹ được miễn phí vì giá hộp mứt bằng với số

Toán Lớp 5: Mẹ đi siêu thị mua sắm. Vì hôm nay siêu thị giảm giá 7% nên khi mua hộp mứt 35000 đồng thì mẹ được miễn phí vì giá hộp mứt bằng với số tiền giảm giá. Hỏi hôm nay mẹ đã trả cho siêu thị bao nhiêu tiền?

Toán Lớp 5: Tổng của 2 số là số thập phân 370,3 . Biết rằng nếu chuyển dấu phẩy của số hạng thứ nhất sang phải một chữ số và giữ nguyên số hạng th

Toán Lớp 5: Tổng của 2 số là số thập phân 370,3 . Biết rằng nếu chuyển dấu phẩy của số hạng thứ nhất sang phải một chữ số và giữ nguyên số hạng thứ 2 thì trổng mới là 1481,8 . Tìm 2 số hạng của tổng đã cho

Toán Lớp 5: 1. Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 48m ,chiều dài 15,8m . Tính chiều rộng của mảnh đất đó . 2. Một hình tam giác có cạch thứ nhất

Toán Lớp 5: 1. Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 48m ,chiều dài 15,8m . Tính chiều rộng của mảnh đất đó . 2. Một hình tam giác có cạch thứ nhất dài 22,5m . Cạnh thứ hai ngắn hơn cạnh thứ nhất 4,2dm và dài hơn cạnh thứ ba 3,6dm . … Đọc tiếp