Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: một trường có số học sinh giỏi và số học sinh khá tỉ lệ với các số 5 và 7. tính số học sinh khá và giỏi biết tổng số học sinh khá và g

Toán Lớp 7: một trường có số học sinh giỏi và số học sinh khá tỉ lệ với các số 5 và 7. tính số học sinh khá và giỏi biết tổng số học sinh khá và giỏi là 60 học sinh

Comments ( 2 )

 1. Gọi số học sinh tỉ lệ khá và giỏi là : a;b (a,b∈N*)
  Theo bài ra ta có : 
  a/5=b/7 ; a+b=60
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có : 
  a/5=b/7=(a+b)/(5+7)=60/12=5
  – a/5=5⇒a=5.5=25
  – b/7=5⇒b=5.7=35
  Vậy số học sinh giỏi và số học sinh khá lần lượt là 25;35 học sinh .

 2. $\text{ @HV }$
  Gọi số học sinh giỏi và khá lần lượt là ${x}$ và ${y}$
  Vì ${x}$ và ${y}$ tỉ lệ với 5 và 7
  ⇒ $\dfrac{x}{5}$ = $\dfrac{y}{7}$
  Lại có: ${x}$ + ${y}$ = 60
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta được:
  $\dfrac{x}{5}$ = $\dfrac{y}{7}$ = $\dfrac{x + y}{5 + 7}$ = $\dfrac{60}{12}$ = 5
  $\dfrac{x}{5}$ = 5 $\rightarrow$ ${x}$ = 25
  $\dfrac{y}{7}$ = 5 $\rightarrow$ ${y}$ = 35
  Vậy số học sinh giỏi là 25 học sinh, số học sinh khá là 35 học sinh
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )