Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC). Các đường cao AD, CE cắt nhau tại H. Gọi M là trung điểm của BC, K là điểm đối xứng với H qua M a, Chứ

Toán Lớp 8: Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC). Các đường cao AD, CE cắt nhau tại H. Gọi M là trung điểm của BC, K là điểm đối xứng với H qua M a, Chứng minh tứ giác BHCK là hình bình hành. b, Chứng minh BK vuông góc AB c, Gọi I là điểm đối xứng với H qua BC. Chứng minh tứ giác BIKC là hình thang cân. d, Tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác BHCK là hình thoi? cứu với ạ, mình ko biết làm !!

Comments ( 1 )

  1. Chúc bạn học tốt
    Cho mình ctlhn nhé 
     
     

    toan-lop-8-cho-tam-giac-abc-nhon-ab-ac-cac-duong-cao-ad-ce-cat-nhau-tai-h-goi-m-la-trung-diem-cu

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )