Hải Phượng

Toán Lớp 6: Bài 2. a) Cho p và p + 4 là các số nguyên tố lớn hơn 3. Hỏi p + 8 là số nguyên tố hay hợp số? b) Cho p và p + 8 là các số nguyên tố lớ

Toán Lớp 6: Bài 2. a) Cho p và p + 4 là các số nguyên tố lớn hơn 3. Hỏi p + 8 là số nguyên tố hay hợp số? b) Cho p và p + 8 là các số nguyên tố lớn hơn 3. Hỏi p +100 là số nguyên tố hay hợp … Đọc tiếp

Toán Lớp 7: Mẹ đưa Bình 120 ngàn đồng đi mua vở. Loại vở Bình mua giá 7 ngàn đồng 1 cuốn. Nhân dịp khai trương nhà sách giảm giá 20% các sản phẩm.

Toán Lớp 7: Mẹ đưa Bình 120 ngàn đồng đi mua vở. Loại vở Bình mua giá 7 ngàn đồng 1 cuốn. Nhân dịp khai trương nhà sách giảm giá 20% các sản phẩm. Vậy Bình có thể mua được nhiều nhất bao nhiêu cuốn vở?

Toán Lớp 4: Một miếng bìa hình chữ nhật có chu vi bằng 32cm. Nếu giảm chiều dài đi 3cm và tăng chiều rộng thêm 3cm thì miếng bìa đó sẽ thành hình v

Toán Lớp 4: Một miếng bìa hình chữ nhật có chu vi bằng 32cm. Nếu giảm chiều dài đi 3cm và tăng chiều rộng thêm 3cm thì miếng bìa đó sẽ thành hình vuông. Tính diện tích miếng bìa ban đầu.