Toán Lớp 7: Câu 52: Biết đồ thị hàm số y= ax đi qua điểm M(-2,-6) hệ số a là : A.3 B-3 C. 1/2 D.-1/2

Toán Lớp 7: Câu 52: Biết đồ thị hàm số y= ax đi qua điểm M(-2,-6) hệ số a là : A.3 B-3 C. 1/2 D.-1/2

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Vì đồ thị hàm số y=ax đi qua điểm M(-2; -6)
   =>x=-2; y=-6
   Thay x=-2; y=-6 vào y=ax ta được
   -6=a.(-2)
  =>a=(-6)/(-2)=3
   Vậy a=3 thì đồ thị hàm số trên đi qua điểm M(-2; -6)
   ->A

  Trả lời

Viết một bình luận