Phước Bình

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có góc A là góc nhọn. Vẽ ra ngoài tam giác đó các tam giác ABM và tam giác ACN vuông cân tại A , BM và MC cắt nhau tại

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có góc A là góc nhọn. Vẽ ra ngoài tam giác đó các tam giác ABM và tam giác ACN vuông cân tại A , BM và MC cắt nhau tại D. a) Chứng minh : Tam giác AMC = Tam giác ABN. b) Chứng minh BN vuông … Đọc tiếp

Toán Lớp 5: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 30,5m, chiều rộng kém chiều dài 3,4m. a) Tính diện tích mảnh đất đó? b) Tìm tỉ số phần trăm giữ

Toán Lớp 5: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 30,5m, chiều rộng kém chiều dài 3,4m. a) Tính diện tích mảnh đất đó? b) Tìm tỉ số phần trăm giữa chiều rộng và chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật đó?