Toán Lớp 6: tìm x biết: -x=1 làm ơi hãy giúp mình mai mình nộp bài rồi

By Hạ Uyên

Toán Lớp 6: tìm x biết:
-x=1 làm ơi hãy giúp mình mai mình nộp bài rồi
Viết một bình luận