Cát Linh

Toán Lớp 6: Đọc bài ca dao sau và trả lời câu hỏi: Đường lên xứ lạng bao xa Cách một trái núi với ba quãng đồng Ai ơi đứng lại mà trông: Kìa núi

Toán Lớp 6: Đọc bài ca dao sau và trả lời câu hỏi: Đường lên xứ lạng bao xa Cách một trái núi với ba quãng đồng Ai ơi đứng lại mà trông: Kìa núi Thành Lạng, kìa sông Tam Cờ. Câu 1: bài ca dao giới thiệu vẻ đẹp mảnh đất xứ lạng Sơn … Đọc tiếp

Toán Lớp 7: Cho tam giác MNP vuông tại M a) Tính góc P biết góc N = 40 độ b) Tia phân giác của góc P cắt cạnh MN ở K. Trên cạnh PN lấy điểm H sao

Toán Lớp 7: Cho tam giác MNP vuông tại M a) Tính góc P biết góc N = 40 độ b) Tia phân giác của góc P cắt cạnh MN ở K. Trên cạnh PN lấy điểm H sao cho PM = PH Chứng minh rằng: Tam giác MPK = tam giác HPK và MK … Đọc tiếp

Toán Lớp 5: Diện tích thửa ruộng thứ nhất bằng 5/6 diện tích thửa ruộng thứ hai. Hỏi tỉ số phần trăm giữa diện tích thửa ruộng thứ hai và thửa ru

Toán Lớp 5: Diện tích thửa ruộng thứ nhất bằng 5/6 diện tích thửa ruộng thứ hai. Hỏi tỉ số phần trăm giữa diện tích thửa ruộng thứ hai và thửa ruộng thứ nhất là bao nhiêu?