Toán Lớp 5: Đề bài: Nêu khái niệm phân số và tính chất cơ bản của phân số NL: Em chào mọi người, em thấy mẹ em tạo tài khoản này nên khám phá thử,

Toán Lớp 5: Đề bài: Nêu khái niệm phân số và tính chất cơ bản của phân số
NL: Em chào mọi người, em thấy mẹ em tạo tài khoản này nên khám phá thử, mong mọi ng sẽ giúp các bài em ko bt lm

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  *Khái niệm phân số: Phân số là sự biểu diễn số hữu tỷ dưới dạng tỷ lệ của hai số nguyên, trong đó số ở trên được gọi là tử số, còn số ở dưới được gọi là mẫu số. Nhưng điều kiện bắt buộc là mẫu số phải khác 0.
  *Tính chất cơ bản của phân số:
  -Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.
  -Nếu chia hết cả tử số và mẫu số của một phân số cho cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Phân số: Gồm tử số và mẫu số. Trong đó: Tử số viết trên dấu gạch ngang, mẫu số viết dưới dấu gạch ngang và mẫu số luôn khác 0.
  Tính chất cơ bản của phân số:
  – Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số đã cho với cùng một số tự nhiên khác 0 thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho.
  – Nếu chia cả tử số và mẫu số của một phân số đã cho cho cùng một số tự nhiên khác 0 thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho.

  Trả lời

Viết một bình luận