Toán Lớp 5: Đề bài: Nêu khái niệm phân số và tính chất cơ bản của phân số NL: Em chào mọi người, em thấy mẹ em tạo tài khoản này nên khám phá thử,

By Dạ Nguyệt

Toán Lớp 5: Đề bài: Nêu khái niệm phân số và tính chất cơ bản của phân số
NL: Em chào mọi người, em thấy mẹ em tạo tài khoản này nên khám phá thử, mong mọi ng sẽ giúp các bài em ko bt lm
Viết một bình luận