Toán Lớp 6: Một số sách khi xếp thành từng bỏ 12 quyển,15 quyển hoặc 18 quyển đều vừa đủ bó. Tính số sách đó biết rằng mỗi số sách trong khoảng từ

Toán Lớp 6: Một số sách khi xếp thành từng bỏ 12 quyển,15 quyển hoặc 18 quyển đều vừa đủ bó. Tính số sách đó biết rằng mỗi số sách trong khoảng từ 200 đến 500 quyển

TRẢ LỜI

 1. $\text{+) Gọi số sách đó là x ( x ∈ N )}$
  $\text{+) Theo bài ra, ta có:}$
  $\text{x $\vdots$12}$
  $\text{x $\vdots$15}$
  $\text{x $\vdots$ 18}$
  $\text{⇒ x ∈ BC( 12; 15; 18 )}$
  $\text{+) Ta có:}$
  $\text{12 = $2^{2}$ . 3}$
  $\text{15 = 3 . 5}$
  $\text{18 = $3^{2}$ . 2}$
  $\text{⇒ BCNN( 12, 15, 18 ) = $2^{2}$ . $3^{2}$ . 5 = 180}$
  $\text{⇒ BC( 12; 15; 18 ) = B( 180 ) = { 0; 180; 360; 540;… }}$
  $\text{Mà 200 < x < 500}$
  $\text{⇒ x = 360}$
  $\text{Vậy có 360 quyển sách}$

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   360 quyển sách.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi a là số quyển sách khi xếp hàng 12,15,18 đều vừa đủ nên.
  A là bội chung của 12,15,18.
  Vậy a thuộc BC(12,15,18):
  22.3    ;    3.45     ;           2.32
  BCNN(12,15,18)=22.32.5=180.
  BC(12,15,18)=B(180)={0,180,360,432,540,…}
  Vì số quyển sách trong khoảng 200 đến 500 nên.
  a=360
  Kết luận:Số sách đó có 360 quyển sách.
  Chúc bạn học tốt!
  Xin câu trả lời hay nhất ạ.

  Trả lời

Viết một bình luận