Toán Lớp 6: Một số sách khi xếp thành từng bỏ 12 quyển,15 quyển hoặc 18 quyển đều vừa đủ bó. Tính số sách đó biết rằng mỗi số sách trong khoảng từ

By Bảo Anh

Toán Lớp 6: Một số sách khi xếp thành từng bỏ 12 quyển,15 quyển hoặc 18 quyển đều vừa đủ bó. Tính số sách đó biết rằng mỗi số sách trong khoảng từ 200 đến 500 quyển
Viết một bình luận