Toán Lớp 6: Tìm x(áp dụng công thức tính tổng) |x|=1+2+3+…+100

By Phước Bình

Toán Lớp 6: Tìm x(áp dụng công thức tính tổng)
|x|=1+2+3+…+100

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Tìm x(áp dụng công thức tính tổng) |x|=1+2+3+…+100”

 1. Giải đáp:
  x in{5050;-5050}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  |x|=1+2+3+…+100
  |x|=[(100+1).[(100-1):1+1]]/2
  |x|=[101.[99:1+1]]/2
  |x|=[101.[99+1]]/2
  |x|=[101.100]/2
  |x|=[101.50]/1
  |x|=101.50
  |x|=5050
  =>\(\left[ \begin{array}{l}x=5050\\x=-5050\end{array} \right.\) 
  Vậy x in{5050;-5050}

  Trả lời
 2. Từ 1->100 có số số hạng là :
  (100 -1) : 1 +1 =100 ( số hạng )
  Tổng của dãy 1 +2 +3 + … + 100 là :
  (100+1) xx 100 : 2 = 5050
  Khi đó :
  |x| = 5050
  -> x \in {5050 ; -5050}
  Vậy x \in {5050 ; -5050}

  Trả lời

Viết một bình luận