Toán Lớp 5: bài 1 tình diện tích xung quang và diện tích toàn phần a, HHCN có chiều dài 16 cm , chiều rộng 14cm ,chiều cao bằng 1 nửa chiều rộng .

By Mộng Tâm

Toán Lớp 5: bài 1 tình diện tích xung quang và diện tích toàn phần
a, HHCN có chiều dài 16 cm , chiều rộng 14cm ,chiều cao bằng 1 nửa chiều rộng .
b, HLP có cạnh 5cm
c, HLP có cạnh bằng cạnh hình vuông có diện tích 36 dm vuông
d, HHCN có chiều dài bằng 3 m , chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, chiều cao bằng trung bình cộng chiều dài và chiều rộng

0 bình luận về “Toán Lớp 5: bài 1 tình diện tích xung quang và diện tích toàn phần a, HHCN có chiều dài 16 cm , chiều rộng 14cm ,chiều cao bằng 1 nửa chiều rộng .”

 1. Giải đáp:+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Bài 1
  a)Chiều cao là: 14:2=7(cm)
  Diện tích xung quanh của hình HCN là:
      (16+14)x7x2=420(cm)
  chu vi 1 mặt đáy hình HCN là
   (14+16)x2=60(cm)
  DT toàn phần HHCN là 
  60+420=480(cm2)
  b)diện tích xung quanh HLP là
  (5×5)x4=100cm2
  diện tích toàn phần HLP là
  5x5x6=150 cm2 
  c)độ dài 1 cạnh của HLP là
     36:6=6 cm2
  diện tích xung quanh HLP là
      6×6 x4=144cm2 
  diện tích  toàn phần HLP là 
      6x6x6=216 cm2
  #Yummy

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:a
  chiều cao của HHCN là:
  14:2=7cm
  diện tích xung quanh HHCN là
  (16+14)*2*7=420cm2
  chu vi đáy là
  (14+16)*2=60cm
   dt toàn phần HHCN là 
  60+420=480cm2
  đs dtxq 420cm2   dttp 480cm2
  B giải
  diện tích xung quanh HLP là
  (5*5)*4=100cm2
  diện tích toàn phần HLP là
  5*5*6=150 cm2 
  đs dtxq 100 cm2   dttp 150cm2
  c giải
  độ dài 1 cạnh của HLP là
  36:6=6 cm2
  diện tích xung quanh HLP là
  6*6*4=144cm2 
  diện tích  toàn phần HLP là 
  6*6*6=216 cm2
   đs dtxq 144cm2   dttp 216 cm2
  câu d mik chịu

  Trả lời

Viết một bình luận