Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Tính diện tích hình tròn có chu vi là 16,328 m. giúp mik với ạ , cần gấp

Toán Lớp 5: Tính diện tích hình tròn có chu vi là 16,328 m. giúp mik với ạ , cần gấp

Comments ( 2 )

 1. ~ Bạn tham khảo ~
  Bán kính hình tròn là :
  16,328 : 3,14 : 2 = 2,6(m)
  Diện tích hình tròn là :
  2,6xx2,6xx3,14 = 21,2264 ( m^2)
  Đáp số : 21,2264 m^2

 2. Bán kính của hình tròn là :
  16,328 : 3,14 : 2 = 2,6 ( m )
  Diện tích hình tròn là :
  2,6 xx 2,6 xx 3,14 = 21,2264 ( m² )
              Đáp số : 21,2264 cm²

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Bảo Anh