Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: nếu cạnh của hình lập phương gấp lên 10 lần thì diện tích xung quanh nó gấp lên mấy lần ? giúp mik trong hôm nay mik vote 5 sao người t

Toán Lớp 5: nếu cạnh của hình lập phương gấp lên 10 lần thì diện tích xung quanh nó gấp lên mấy lần ? giúp mik trong hôm nay mik vote 5 sao người trả lời đúng :))

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp: 100 lần
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  – Gọi cạnh của hình lập phương là a
  -> Sxq=axxaxx4
  -> Khi gấp lên 10 lần ta có:
  -> Sxq=axxaxx10xx10xx4
  -> Khi đó một cạnh sẽ gấp lên: 10xx10=100 lần
  *Note:
  -> Có cách khác:
  -> Khi muốn tìm Sxq của nó gấp lên mấy lần ta lấy
  => Số lần xx với chính nó ( cái này là mẹo cô mình dậy từ lớp 5 để đi thi ) 
   

 2. Gọi cạnh hình lập phương bạn đầu là a
  => Cạnh hình lập phương khi gấp lên 10 lần là: 10 × a
  S xung quanh hình lập phương ban đầu là: 
  a × a × 4
  S xung quanh hình lập phương khi thay đổi là: 
  10 × a × 10 × a × 4 = 100 × (a × a × 4)
  S xung quanh sau khi đổi gấp S xung quan ban đầu là: 
  100 × (a × a × 4) : (a × a × 4) = 100 (lần)
  Đáp số: 100 lần
  (Chúc bạn học tốt)
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )