Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 3: Một hình chữ nhật có chu vi 48 cm.Nếu giữ nguyên chiều rộng và tăng gấp đôi chiều dài của hình chữ nhật đó thì được một hình chữ nhật c

Toán Lớp 3: Một hình chữ nhật có chu vi 48 cm.Nếu giữ nguyên chiều rộng và tăng gấp đôi chiều dài của hình chữ nhật đó thì được một hình chữ nhật có chu vi là 76 cm.tính chiều dài hình chữ nhật

Comments ( 2 )

 1. Nửa chu vi hình chữ nhật lúc đầu là:
  48 : 2 = 24  (cm)
  Nửa chu vi hình chữ nhật lúc sau là:
  76 : 2 = 38  (cm)
  Chiều dài hình chữ nhật là:
  38 – 24 = 14  (cm)
  Đáp số: 14  cm

 2. text{Giải đáp:}
   text{14cm}
  text{Lời giải và giải thích chi tiết:}
              text{Nửa chu vi HCN lúc đầu là :}
                    text{48 : 2 = 24 ( cm )}
             text{Nửa chu vi lúc tăng là :}
                    text{76 : 2 = 38 ( cm )}
             text{Chiều dài ban đầu là :}
                     text{38 – 24 = 14 ( cm )}
                           text{Đáp số : 14 cm}

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )